3 rozwiązania IT dla JST!

Elektroniczny Obieg Dokumentów, ePUAP, Elektroniczny System do Rezerwacji Sal, serwisy internetowe, Biuletyn Informacji Publicznej to tylko nieliczne z rozwiązań IT, z których aktualnie korzystają jednostki samorządu terytorialnego. Jakie rozwiązania IT powinien wdrożyć urząd w najbliższym czasie?

Spotkania on-line, czyli w jaki sposób poprawić pracę w urzędzie

Rozwiązaniem, któremu na pewno powinny przyjrzeć się urzędy, jest webinar, czyli możliwość prowadzenia spotkań online. Oszczędność czasu, pieniędzy, a także większa wydajność pracowników to jedne w wielu zalet, jakie niesie ze sobą organizacja webinarów.

To rozwiązanie może zostać zastosowanie nie tylko wśród pracowników urzędu, ale również w komunikacji z mieszkańcami, czy podczas prac nad uchwałami. Jest świetnym narzędziem do poprawy komunikacji z mieszkańcami.

W jaki sposób można wykorzystać spotkania online? Opcji jest wiele, ale myślę, że możemy skupić się na kilku najważniejszych. Przede wszystkim umożliwia kontakt wielu osób jednocześnie z organami władzy samorządowej. JST może zdecydować się na przeprowadzanie szkoleń dla mieszkańców, czy spotkań z władzami właśnie w ten sposób. Wydaje się, że ze spotkań online skorzysta o wiele więcej osób, niż weźmie udział w spotkaniu stacjonarnym. Dlaczego? Przede wszystkim chodzi o wygodę i oszczędność czasu. Te dwa główne argumenty mogą również wesprzeć działanie rady.

Platforma Integracji Usług i Danych

Mimo że PIUiD jest dopiero w fazie przygotowywania przez Ministerstwo Cyfryzacji, to zdecydowanie jest to temat, którym JST powinno się zainteresować w najbliższym czasie. Dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta: PIUiD ma przede wszystkim ma być fundamentem dla nowoczesnych e-usług w Polsce, również dla Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Na stronie Ministerstwa Cyfryzacji możemy przeczytać, że

platforma stanowić będzie narzędzie dla uproszczenia Architektury Informacyjnej Państwa oraz stworzenia bardziej przewidywalnego środowiska IT. Z perspektywy konsumentów danych, umożliwi szybszą i mniej kosztowną orkiestrację usług w ramach procesów administracyjnych oraz komercyjnych.

Co to oznacza dla użytkowników i JST? A to, że projekt docelowo będzie dostarczać “klocki” pod budowę e-usług.

Co w takim razie zyska administracja publiczna i samorządowa? Przede wszystkim korzyści związane z:

 • Centralizacją procesu wnioskowania o dostęp o dane z
  rejestrów,
 • „Czapkę bezpieczeństwa” dla danych – spójne polityki,
  monitoring i wykrywanie anomalii,
 • Nawiązywaniem lepszych relacji z konsumentami API (A2A,
  A2B),
 • Widoczność w ekosystemie biznesowym – tworzenie
  nowych szans biznesowych,
 • Wspomaganiem działań MC w zakresie interoperacyjności.

Coraz większa świadomość cyfrowa użytkowników, a także oczekiwania, że administracja samorządowa będzie bardziej nowoczesna, wymuszają na JST wprowadzanie nowych rozwiązań IT. Jednak w tym napływie opcji i możliwości, należy wybrać te najbardziej przydatne.

Bezpieczeństwo przepływu informacji – Protokół SSL

O protokole SSL, a także Certyfikacie zrobiło się głośno w momencie, w którym Google zapowiedziało, że strony bez wdrożonego protokołu będą w przeglądarkach oznaczana, jako niebezpieczne. Czy jest protokół SSL i dlaczego warto go zastosować w swojej witrynie?

Przede wszystkim można go traktować, jako gwarancję bezpieczeństwa połączenia między użytkownikiem, a serwerem. Dokładniej SSL dba o trzy kwestie:

 • prywatność,
 • autoryzację,
 • integralność przesyłanych danych.

Witryny, które zdecydują się na wdrożenie protokołu otrzymują Certyfikat SSL, który składa się z następujących składników:

 • nazwę właściciela certyfikatu,
 • nazwę wydawcy certyfikatu,
 • publiczny klucz właściciela dla algorytm asymetrycznego,
 • cyfrowy podpis wystawcy certyfikatu (np. Verisign),
 • okres ważności,
 • numer seryjny (tzw. fingerprint).

Należy pamiętać, że SSL umożliwia korzystanie z czterech różnych rodzajów Certyfikatów:

 • certyfikat CA,
 • certyfikat serwera,
 • certyfikat osobisty,
 • certyfikat atrybutu.

Dlaczego tak istotnie jest wdrożenie SSL przez urzędy? Przede wszystkim chodzi o poczucie bezpieczeństwa użytkownika strony internetowej. Wielu użytkowników decyduje się załatwić swoje sprawy z wykorzystaniem ePUAPu czy specjalnie przygotowanego modułu — świadomość, że dane, które przesyła z wykorzystaniem Internetu, są bezpieczne, jest dla nich bardzo istotne. Świadczy również o urzędzie, jako jednostce, która ma na uwadze najwyższej jakości zabezpieczenia.