Serwis dostępny? Czyli jaki?

Każda strona WWW musi spełniać określone wymogi prawne. Jednym z najważniejszych jest dostosowanie jej do potrzeb oraz wymagań osób niepełnosprawnych i starszych. Wszystkie zalecenia związane z tym tematem znajdziecie w Standardzie WCAG 2.0. Jakie wymogi powinna spełnić strona WWW, żeby była zgodna z WCAG 2.0, a co za tym idzie dostępne dla każdego Internauty?

Dostępność? Co to w ogóle znaczy?

Aby lepiej wytłumaczyć wszystkie zasady dostępności serwisu internetowego, powinniśmy przede wszystkim zrozumieć, czym jest dostępność i dlaczego nie dotyczy wyłącznie osób niepełnosprawnych.

Mówiąc najprościej — dostępność strony WWW oznacza stopień, w jakim może być on postrzegany, przeglądany, ale przede wszystkim zrozumiały przez wszystkich użytkowników, niezależnie od ich cech lub upośledzeń, a także niezależnie od wykorzystywanego sprzętu i oprogramowania. Tak więc serwis internetowy powinien zostać przygotowany w taki sposób, aby korzystać z niego, mogły trzy główne grupy odbiorców w kontekście dostępności:

 • osoby pełnosprawne
 • osoby niepełnosprawne
 • osoby starsze

Aby w pełni przystosować serwis do tych trzech grup, należy zgłębić potrzeby ich przedstawicieli oraz zrozumieć problemy, z jakimi borykają się na co dzień.

Na co zwrócić uwagę?

Wiemy już, że kwestia dostępności dotyczy wszystkich użytkowników serwisów internetowych. W celu lepszego zrozumienia problemów osób niepełnosprawnych w kontekście korzystania z internetu należy poznać oraz zrozumieć rodzaje niepełnosprawności. Oczywiście nie jesteśmy w stanie zgłębić wszystkich typów niepełnosprawności, ale możemy wyodrębnić grupę tych, które są najbardziej narażone na brak dostępności:

 • niewidomi
 • niedowidzący
 • ślepota barw
 • niesłyszący
 • niepełnosprawni ruchowo
 • niepełnosprawni intelektualnie
 • osoby chorujące na padaczkę fotogenną.

Lepsze zrozumienie problemów, z którymi borykają się przedstawiciele wyżej wymienionych grup, pozwoli na zrozumienie ich potrzeb oraz wymagań względem strony WWW. Dlatego powstał zbiór, który zawiera rekomendacje dotyczące zaleceń, jakich należy przestrzegać, aby zapewnić dostęp do serwisu internetowego osobom niepełnosprawnym i starszym, czyli Standard WCAG 2.0.

Standard WCAG 2.0 – dostosowanie strony internetowej do osób starszych i niepełnosprawnych!

Wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych, w skrócie WCAG 2.0 zostały zbudowane wokół czterech zasad:

 • percepcji
 • funkcjonalności
 • zrozumiałości
 • rzetelności

Oprócz zasad, według których powinni postępować twórcy oraz redaktorzy stron WWW, w Standardzie WCAG 2.0 znajdziemy wytyczne, które określają główne cele, jakie osoby odpowiedzialne za zarządzanie treścią oraz strukturą serwisu powinny osiągnąć, aby zapewnić dostępność treści. Dla każdej wytycznej podane zostały kryteria sukcesu, które pozwalają na sprawdzenie, czy dane treści są z nimi zgodne.

W Standardzie WCAG 2.0 znajdziecie również poziomy zgodności z wytycznymi:

 • A (pojedyncze A),
 • AA (podwójne A)
 • AAA (potrójne A)

Priorytet A zawiera rekomendacje, które twórca musi bezwzględnie spełnić, w poziomie AA znalazły się rekomendacje, które twórca powinien spełnić, a priorytet AAA mówi o rekomendacjach, które można spełnić, wdrażając stronę WWW.

Korzyści wynikające z posiadania dostępnego serwisu WWW!

Standard WCAG 2.0 od 15 października 2012 roku zyskały status międzynarodowej normy ISO/IEC 40500:2012. Posiadanie dostępnego serwisu jest jednym z obowiązków, jakie muszą spełnić np. jednostki samorządów terytorialnych. Dostosowanie strony WWW do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych niesie ze sobą wiele korzyści, które są natychmiastowe i bardzo konkretne, a mogą zostać zastosowane w działaniach promocyjnych.

Oto przykłady korzyści, jakie może zyskać właściciel serwisu, który jest zgodny ze Standardem WCAG 2.0:

 • buduje wizerunek serwisu, a co za tym, idzie również siebie
 • dostępna strona WWW wpływa na pozycję strony w wyszukiwarkach
 • zwiększa użyteczność oraz funkcjonalność strony internetowej
 • zwiększa profesjonalizm zarządzania treścią w serwisie.